مؤسسه تحصیلات عالی افغانستان


راهنمایی

به ثبت نام آنلاین مؤسسه تحصیلات عالی افغانستان خوش آمدید!


متقاضیان محترم، فورم ثبت نام را دقیق خانه پری نموده و ذخیره نمایید. همکاران ما در مؤسسه تحصیلات عالی افغانستان جهت تکمیل مراحل بعدی با شما تماس خواهند گرفت وراهنمایی های لازم را انجام خواهند داد. قابل یاد آوری است که زمان ثبت نام محدود است و پس از انقضای آن ، بسته خواهد شد.

برای معلومات بیشتر با شماره (+93 798508508) به تماس شوید.

ثبت نام مقدماتی کانکور

مشخصات تان را در فورم پایین وارد کنید.

لطفاّ گزینه گوگل کپچه ذیل را چک کنید.